بسم الله الرحمن الرحیم

آغاز هر سوره با اسم است. اسم اللّه ی ک رحمان است و رحیم.

بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره اختصاص ب همان سوره دارد و می بایست ب آیات ابتدایی سوره متصل شود.

می فرماید:

بِ 

اسم.

ب ، مانند ظرفی است مبسوط و کشیده و دحو شده، ک مظروف آن ب پایین افتاده و هبوط کرده است و علامت کسره و شکستگی و خضوع و انحنا دارد.

این ظرف مبسوط و دحو شده با نقطه ای هبوط کرده، ماقبل اسم، ظهور یافته و تجلی کرده است. کدامین اسم؟ اسم الله » جمیع صفات و اسماء، در مقام جمع، مقام لا اسم و لا رسم له. در مقام اندماج. در مقام احدیت. در مقام وحدت در عین کثرت.

اگر الله » را إله » مُحلّیَ به الف و لام بگیریم، یعنی اله ی ک معرفه شده؛ آن وجود تحیر انگیزی ک معرفی شده است:

{ إنّی کُنتُ کَنزًا مَخفِیّاً فَأحبَبتُ أن اُعرَفَ فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی أعرَف }

او کنز مخفی بود و حب ّ و عشق ب معروف و معرفه شدن داشت؛ ازینرو خلق را ب خلقت کشاند تا معرفی گردد.

از کجا معلوم؟ شاید این ب، همان کنز مخفی است و نقطه اش همان نقطه ای است ک از آن اختفا صادر شده و آن نقطه هم حبّ است و عشق. در حالت جمع و در مقام وحدت و یکپارچگی و اندماج.

و آن نقطه، مقدم بر اسم شد.

و آن اسم، اسم الله است؛ جامع جمیع اسما و صفات. 

او ک حیرت انگیز است و حیرت برانگیز.

الله ی ک رحمن است و رحیم.

*************************


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Violet کانال دهم تجربی انسانی ریاضی کانال کنکور ۹۹ بیمه آسیا - نمایندگی صیادی تعمیر لوازم خانگی در تهران وحید موسی زاده Magry TM dxboffplan وبلاگ شخصی کیمیا احمدی - خبرنگار اقتصادی