بسم الله الرحمن الرحیم

نکته:

در آیات کریمه ی قرآن حکیم ک دقت می کنیم می بینیم در 115 جایگاه و موطن، کلمه ی  بسم » آمده و در چهار جایگاه و موطن، کلمه ی  باسم ». در 115 جایگاه، بدون الف » و در چهار جایگاه، با الف ».

نکته:

در آیات حکیم قرآن مجید، در آن 115 موطن و جایگاه،  بسم الله » است و در آن چهار موطن و جایگاه، بسم ربّ ».

پس اسم الله » را مفهوم و تجلّی و ظهوری است و اسم ربّ » را مفهوم و تجلّی و ظهوری دیگر.

آنجا ظهور و تجلّی در مقام الوهیّت است و اینجا ظهور و تجلّی در مقام ربوبیّت.

نکته:

برخی گفته اند ریشه و اصل و امّ کلمه ی اسم »، یا وسم » است؛ یا سمو ».

وسم » بمعنای علامت و نشانه ای ک با آن تمییز و عرفان حاصل می شود. 

سمو » بمعنای رفعت و بلندی است.

و وقتی در آیات کریمه ی قرآن حکیم تعمق و تدبر می کنیم در می یابیم که:

ریشه ی وسم » را ک جستجو می کنیم، فقط مشتقات اسم » از آن منتج می شوند. ولی ریشه ی سمو » را ک جستجو می کنیم علاوه بر مشتقات اسم، کلمات سماء » و سماوات » نیز منتج می شوند.

پس می توان گفت:

ریشه ی وسم » خالص و مطلق برای کلمه ی اسم است ولی ریشه ی سمو » مقیداتی نیز بهمراه دارد.

نکته:

شاید سوال پیش بیاید ک چرا ب » ظرف مبسوط و دحو شده است و نقطه و هبوط و .

بدان ای عزیز:

اولاً:  در ساختار و نظام عالم هستی، هر حرفی، و هر کلمه ای، و هر عددی دارای جایگاهی، خاص خویش است.

ثانیاً: حروف و کلمات و کلام کتاب قرآن، از سوی حق تعالی است ک حکیم است و چه در ذات، چه در صفات و چه در افعال، حکمتش جاری است. هر حرف، با هر شکلی و صورتی ک مقرر شده، با یک نقطه یا دو نقطه، ممتد و مبسوط یا مخزون و محفوظ ( در شکل و صورت ن )، یا خمیده و منحنی ( در شکل و صورت د )، دندانه دار و پله ای ( در شکل و صورت س )، یا هر شکل و صورت دیگر، همه حکیمانه است و هریک در خود اسراری نهفته دارد.

و حتی اینکه اینجا، در مبدأ کلام الله الحکیم، نقطه ی آغازین خلقت کلام الله، و ابتدای فاتحة الکتاب وجودی موجودات عالم هستی، حرف ب » صادر شده است؛ خود اسرار و حقایقی نهفته و پنهان دارد.

.

و الحمدللهِ کما هوَ أهلُه

********************

 بخش اول تفسیر "کاشف النور 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

وقتی صدای نوشته ها بلند می شود نجوم مرودشت _ مرودشت _ جهان گام مرکز المپیاد شهر فلزیاب امینی 09055937146 mahzyarfoulad رفتارهای کودک واموزش های مورد نیاز دانلود رایگان فیلم متن و سبک مداحی ...